DOTACE



Rozšíření vybavení společnosti v rámci projektu, který je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím metody CLLD, kterou v našem regionu administruje MAS Sokolovsko o.p.s.





Děkujeme MAS Sokolovsko za podporu při realizaci projektu “BAUPORT - Podpora vybavení společnosti - 2. etapa”, který je spolufinancován Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova na období 2014-2020





Děkujeme MAS Sokolovsko za podporu při realizaci projektu “BAUPORT - Podpora vybavení společnosti - 3. etapa”, který je spolufinancován Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova na období 2014-2020